เทศบาลตำบลบ้านแม ชุมชนคนสามเผ่า ตำนานเก่าอำเภอใหญ่ ครูบานามลือไกล ถั่วเหลืองหอมใหญ่ ไม้สลักงาม
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

นายทวี  ทนารัตน์ - นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม<br> 053-835965 ต่อ 11

นายทวี ทนารัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม
053-835965 ต่อ 11

msgสายตรงนายก

แบบฟอร์มแจ้งร้องเรียนการทุจริต

map locationข้อมูลท่องเที่ยวตำบลบ้านแม

เลือกประเภทสถานที่

วัดบ้านเปียง

  • วันที่ 1 ต.ค. 2562
  • 1,817 ครั้ง

ประวัติวัดบ้านเปียง

วัดบ้านเปียงตั้งอยู่เลขที่ 140 บ้านเปียง หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน 86 ตารางวา สิ่งปลูกสร้างถาวรวัตถุอาคารเสนาสนะประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ วิหาร หอพระธรรมพระไตรปิฎก ศาลาอเนกประสงค์ กุฏิสงฆ์และหอระฆัง ปูชนีย์วัตถุมีเจดีย์ก่ออิฐกึ่งปูนตั้งอยู่ในบริเวณพระอุโบสถของวัด มีรอยพระพุทธบาทจำลอง แกะสลักด้วยไม้สัก อายุประมาณค่ามิได้วัดบ้านเปียงสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2440 ประมาณต้นราชการที่ 5  เท่าที่ปรากฎหลักฐานมีเจ้าอาวาสที่บริหารและปกครองวัด ดังต่อไปนี้
รูปที่ 1 ครูบาญานะ                             ถึง พ.ศ. 2463
รูปที่ 2 ครูบาพรหม                             พ.ศ.2463-2482
รูปที่ 3 พระอธิการสุข สุริโย                    พ.ศ. 2482-2513
รูปที่ 4 พระอธิการทองอยู่ อินฺทวิโร          พ.ศ. 2513-2517
รูปที่ 5 พระอธิการสมาน กลฺยาโณ            พ.ศ. 2517-2540
รูปที่ 6 พระอธิการวิรัช วิริยธมฺโม             พ.ศ. 2535-2540
รูปที่ 7 พระอธิการภาณุพงศ์ ปญญาวชิโร   พ.ศ. 2541 ถึงปัจจุบัน

วัดบ้านเปียงยังมีปูชณียสถาน ถาวรวัตถุควบคู่กับวัดคือ พระอุโบสถวัดบ้านเปียง มีเนื้อที่ 3 ไร่เศษ ประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างถาวรวัตถุมี พระวิหาร พระธาตุเจดีย์ก่ออิฐกึ่งปูน ตั้งอยู่หลังพระวิหาร มีพระอุโบสถพันธสีมาตั้งอยู่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของพระวิหารเดิมที่บริเวณพระอุโบสถนี้ คงเป็นวัดอีกวัดหนึ่งซึ่งตามความบอกเล่าสืบต่อกันมาผู้เฒ่าผู้แก่ว่าวัดที่มีพระธาตุเจดีย์อยู่หลังวิหาร เป็นวัดที่พระเจ้าโศกาธิราช สร้างถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระราชบิดา จำนวน 84,000 วัด สร้างเสร็จในวันเดียวจะเท็จจริงอย่างใดนั้น ไม่ปรากฎหลักฐานยืนยันแน่ชัด สำหรับพระอุโบสถซึ่งตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระวิหารดังกล่าว สร้างหันหน้าไปทางทิศใต้ มีกำแพงอิฐกึ่งปูนล้อมรอบและมีประตูเข้าทางทิศใต้ประกอบด้วยลูกนิมิต หรือหินเขตพันธสีมา จำนวน 6 ก้อน ปัจจุบันใช้ในการทำสังฆกรรม และอุปสมบทพระภิกษุในบวรพระพุทธศาสนา

แชร์สถานที่นี้ให้เพื่อน: