เทศบาลตำบลบ้านแม ชุมชนคนสามเผ่า ตำนานเก่าอำเภอใหญ่ ครูบานามลือไกล ถั่วเหลืองหอมใหญ่ ไม้สลักงาม
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

นายทวี  ทนารัตน์ - นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม<br> 053-835965 ต่อ 11

นายทวี ทนารัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม
053-835965 ต่อ 11

msgสายตรงนายก

แบบฟอร์มแจ้งร้องเรียนการทุจริต

ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น

ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น สมัยที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 743 KB. 111
2 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น สมัยที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 658 KB. 104
3 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 604 KB. 105
4 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น สมัยที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 626 KB. 104
5 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 626 KB. 61
6 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 801 KB. 64
7 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 865 KB. 66
8 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 865 KB. 66
9 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 865 KB. 65
10 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 846 KB. 76
11 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 887 KB. 29
12 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 1.07 MB. 25
13 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 1.34 MB. 33
14 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 867 KB. 30
15 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 925 KB. 25
16 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 921 KB. 30
17 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 1.35 MB. 28
18 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 1.11 MB. 34
19 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 899 KB. 36
20 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 910 KB. 29
21 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 1.26 MB. 23

แชร์ให้เพื่อน: