เทศบาลตำบลบ้านแม ชุมชนคนสามเผ่า ตำนานเก่าอำเภอใหญ่ ครูบานามลือไกล ถั่วเหลืองหอมใหญ่ ไม้สลักงาม
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

นายทวี  ทนารัตน์ - นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม<br> 053-835965 ต่อ 11

นายทวี ทนารัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม
053-835965 ต่อ 11

msgสายตรงนายก

แบบฟอร์มแจ้งร้องเรียนการทุจริต

ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น

ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น สมัยที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 743 KB. 144
2 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น สมัยที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 658 KB. 139
3 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 604 KB. 143
4 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น สมัยที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 626 KB. 140
5 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 626 KB. 88
6 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 801 KB. 103
7 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 865 KB. 102
8 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 865 KB. 96
9 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 865 KB. 102
10 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 846 KB. 105
11 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 887 KB. 70
12 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 1.07 MB. 54
13 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 1.34 MB. 61
14 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 867 KB. 57
15 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 925 KB. 52
16 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 921 KB. 59
17 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 1.35 MB. 59
18 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 1.11 MB. 70
19 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 899 KB. 65
20 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 910 KB. 55
21 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 1.26 MB. 60
22 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 1.02 MB. 35
23 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 1.67 MB. 14

แชร์ให้เพื่อน: