หัวหน้าส่วนราชการ

นางณิสรา มีราจง

ปลัดเทศบาล
053-835965 ต่อ 12

-ว่าง-

รองปลัดเทศบาล

นางศรีไพร บุญแผ่ผล

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
053-835965 ต่อ 13

นายธีรพงศ์ หาญรักษ์

ผู้อำนวยการกองคลัง
053-835965 ต่อ 22

นายวิชัย หลวงเมือง

ผู้อำนวยการกองช่าง
053-835965 ต่อ 31

นางสาวอภิษฎา มนตรี

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
053-835965 ต่อ 41


แชร์ให้เพื่อน: