เทศบาลตำบลบ้านแม ชุมชนคนสามเผ่า ตำนานเก่าอำเภอใหญ่ ครูบานามลือไกล ถั่วเหลืองหอมใหญ่ ไม้สลักงาม
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

นายทวี  ทนารัตน์ - นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม<br> 053-835965 ต่อ 11

นายทวี ทนารัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม
053-835965 ต่อ 11

msgสายตรงนายก

แบบฟอร์มแจ้งร้องเรียนการทุจริต

markerติดต่อเทศบาล

แผนที่ตั้ง เทศบาลตำบลบ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่


ติดต่อเทศบาลตำบลบ้านแม

เลขที่ 229/1  ม.10  ต.บ้านแม  อ.สันป่าตอง  จ.เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50120

เบอร์โทรศัพท์: 053 835965

โทรสาร: 053 835965 ต่อ 19

อีเมล: saraban@banmae.go.th

: Banmae1925@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน (EMS) สายด่วน 1669

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แจ้งเหตุไฟไหม้ เหตุด่วน-เหตุร้าย โทร. 0 5383 5205 หรือ 0 5383 5965 ต่อ 51  ตลอด 24 ชั่วโมง


แบบฟอร์มติดต่อ