เทศบาลตำบลบ้านแม ชุมชนคนสามเผ่า ตำนานเก่าอำเภอใหญ่ ครูบานามลือไกล ถั่วเหลืองหอมใหญ่ ไม้สลักงาม
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

นายทวี  ทนารัตน์ - นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม<br> 053-835965 ต่อ 11

นายทวี ทนารัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม
053-835965 ต่อ 11

msgสายตรงนายก

แบบฟอร์มแจ้งร้องเรียนการทุจริต

map locationข้อมูลท่องเที่ยวตำบลบ้านแม

เลือกประเภทสถานที่

วัดท่าเดื่อ

  • วันที่ 1 ต.ค. 2562
  • 1,244 ครั้ง

ประวัติวัดท่าเดื่อ

วัดท่าเดื่อตั้งอยู่เลขที่ 25 บ้านท่าเดื่อ ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 34 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย วิหารทรงโบราณทางเหนือ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ปูชนียวัตถุ พระประธานในวิหารวัดท่าเดื่อสร้างประมาณ พ.ศ. 2200 ทะเบียนวัดของจังหวัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2400

การบริหารการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม
รูปที่ 1 พระอธิการทองดี เตชธมโม     พ.ศ. 2493-2499
รูปที่ 2 พระสิงห์วัน สีลลัวโร              พ.ศ. 2489-2500
รูปที่ 3 พระใจ อินทปัญโญ                พ.ศ. 2500-2503
รูปที่ 4 พระสมเพชร วชิรญาโณ          พ.ศ. 2503-2506
รูปที่ 5 พระแก้ว ปัญญาวโร                ประมาณ พ.ศ. 2506-2512
รูปที่ 6 พระอธิการตาล อาธโร             พ.ศ. 2513-2521
รูปที่ 7พระครูนพรัตน์ ฐานิสฺสโร          ตั้งแต่ พ.ศ. 2523 เป็นต้นมา

แชร์สถานที่นี้ให้เพื่อน: