เทศบาลตำบลบ้านแม ชุมชนคนสามเผ่า ตำนานเก่าอำเภอใหญ่ ครูบานามลือไกล ถั่วเหลืองหอมใหญ่ ไม้สลักงาม
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

นายทวี  ทนารัตน์ - นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม<br> 053-835965 ต่อ 11

นายทวี ทนารัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม
053-835965 ต่อ 11

msgสายตรงนายก

แบบฟอร์มแจ้งร้องเรียนการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เลือกหัวข้อย่อย

การขับเคลื่อนจริยธรรม

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านแม นายทวี ทนารัตน์ นายกเทศมนตรี ได้จัดกิจกรรมอบรมด้านคุณธรรม และจริยธรรมให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดเพื่อปลุกจิตสำนึก รวมถึงสร้างวัฒนธรรมในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งได้มอบนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ 2567

แชร์ให้เพื่อน: