เทศบาลตำบลบ้านแม ชุมชนคนสามเผ่า ตำนานเก่าอำเภอใหญ่ ครูบานามลือไกล ถั่วเหลืองหอมใหญ่ ไม้สลักงาม
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

นายทวี  ทนารัตน์ - นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม<br> 053-835965 ต่อ 11

นายทวี ทนารัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม
053-835965 ต่อ 11

msgสายตรงนายก

แบบฟอร์มแจ้งร้องเรียนการทุจริต

ผลการดำเนินงาน

สรุปผลการประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2566

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 สรุปการประชาคม 210 KB. 92
2 ภาพประกอบการจัดลำดับโครงการ 7.25 MB. 99
3 ภาพประกอบ บรรยากาศการประชุม 5.13 MB. 104

แชร์ให้เพื่อน: