เทศบาลตำบลบ้านแม ชุมชนคนสามเผ่า ตำนานเก่าอำเภอใหญ่ ครูบานามลือไกล ถั่วเหลืองหอมใหญ่ ไม้สลักงาม
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

นายทวี  ทนารัตน์ - นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม<br> 053-835965 ต่อ 11

นายทวี ทนารัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม
053-835965 ต่อ 11

msgสายตรงนายก

แบบฟอร์มแจ้งร้องเรียนการทุจริต

สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล

นายไกร แสนศรี

ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแม

นางอ้อม ต๋าคำธรรม

รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแม

นายบุญจม ชัยเมืองแก้ว

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านแม

เขต 1

นายบุญมา ผักหวาน

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายสุนทร ตาบุญ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายสิริธนาธันย์ สุวรรณฤทธิ์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายประพันธ์ กาวิละ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นางสาวชลนาถ หล้าเหลี่ยม

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายองอาจ ศรีประเสริฐ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

เขต 2

นายศักดิ์ศรี กันติยะ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายไสว พินิจสอน

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายเจริญ หมื่นมา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


แชร์ให้เพื่อน: