เทศบาลตำบลบ้านแม ชุมชนคนสามเผ่า ตำนานเก่าอำเภอใหญ่ ครูบานามลือไกล ถั่วเหลืองหอมใหญ่ ไม้สลักงาม
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

นายทวี  ทนารัตน์ - นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม<br> 053-835965 ต่อ 11

นายทวี ทนารัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม
053-835965 ต่อ 11

msgสายตรงนายก

แบบฟอร์มแจ้งร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปในตำบลบ้านแม

เลือกหัวข้อย่อย

ข้อมูลตลาด/ตลาดนัด/ตลาดหมู่บ้าน-ชุมชน

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 ชื่อตลาด สถานที่ตั้ง 313 KB. 174
2 กิจกรรมเพื่อพัฒนาส่งเสริม 498 KB. 159

แชร์ให้เพื่อน: