เทศบาลตำบลบ้านแม ชุมชนคนสามเผ่า ตำนานเก่าอำเภอใหญ่ ครูบานามลือไกล ถั่วเหลืองหอมใหญ่ ไม้สลักงาม
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

นายทวี  ทนารัตน์ - นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม<br> 053-835965 ต่อ 11

นายทวี ทนารัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม
053-835965 ต่อ 11

msgสายตรงนายก

แบบฟอร์มแจ้งร้องเรียนการทุจริต

map locationข้อมูลท่องเที่ยวตำบลบ้านแม

เลือกประเภทสถานที่

วัดกิ่วแลน้อย

  • วันที่ 1 ต.ค. 2562
  • 1,176 ครั้ง

ประวัติวัดกิ่วแลน้อย

วัดกิ่วแลน้อยตั้งอยู่เลขที่ 167  บ้านกิ่วแลน้อยหมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน 84 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย วิหารทรงโบราณภาคเหนือ ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์ ปูชนียวัตถุมี พรประธานพร้อมทั้งพระพุทธรูปอันดับซ้ายขวา องค์พระก่ออิฐถือปูนปางมารวิชัย

วัดกิ่วแลน้อยสร้างเมื่อ พ.ศ. 2385 โดยมีราษฎรจากหมู่บ้านกิ่วแลหลวงเป็นผู้สร้าง การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามดังต่อไปนี้
รูปที่ 1 พระอาริยะ                            พ.ศ. 2385-2417
รูปที่ 2 พระเตจ๊ะ                              พ.ศ. 2417-2440
รูปที่ 3 พระคำภีระ                            พ.ศ. 2440-2462
รูปที่ 4 พระอินต๊ะ                             พ.ศ. 2462-2471
รูปที่ 5 พระปัญญา ชัยชนะ                  พ.ศ. 2471-2482
รูปที่ 6 พระสร้อย                             พ.ศ. 2471-2482
รูปที่ 7 พระก๋อง อุปโย                       พ.ศ. 2484-2486
รูปที่ 8 พระอธิการคำอ้าย ชยาลงกาโร    พ.ศ. 2486-2504
รูปที่ 9 พระอธิการล้วน สุเมโธ              พ.ศ. 2504-2520
รูปที่ 10 พระครูโอวาท อินทปญโญ        พ.ศ. 2520-2537
รูปที่ 11 พระปลัดพรชัย กิตติสทโท        ตั้งแต่ พ.ศ. 2537 ถึงปัจจุบัน

แชร์สถานที่นี้ให้เพื่อน: