เทศบาลตำบลบ้านแม ชุมชนคนสามเผ่า ตำนานเก่าอำเภอใหญ่ ครูบานามลือไกล ถั่วเหลืองหอมใหญ่ ไม้สลักงาม
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

นายทวี  ทนารัตน์ - นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม<br> 053-835965 ต่อ 11

นายทวี ทนารัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม
053-835965 ต่อ 11

msgสายตรงนายก

แบบฟอร์มแจ้งร้องเรียนการทุจริต

hornข่าวประชาสัมพันธ์

การให้ความรู้เรื่องการปรับปรุงดิน เลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืช

  • วันที่ 28 มิ.ย. 2567
  • อ่าน 28 ครั้ง

????เทศบาลตำบลบ้านแม ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน.
???????? การให้ความรู้เรื่องการปรับปรุงดิน เลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืช "ปุ๋ยหมักชีวภาพ" เป็นการใช้จุลินทรีย์ในน้ำหมักชีวภาพเข้ามาช่วยเร่งกระบวนการย่อยสลาย สามารถย่อยสลายได้เร็วขึ้น ภายในเวลา 5-7 วัน ปุ๋ยหมักชีวภาพสามารถย่อยสลายได้สมบรูณ์ การผลิตปุ๋ยในลักษณะนี้เป็นการนำวัตฤดิบในท้องถิ่นที่หาได้ง่าย เช่น มูลสัตว์ รำข้าว แกลบ เศษพืช มาทำเป็นปุ๋ยเพื่อทดแทนปุ๋ยเคมี ได้ปุ๋ยดันทุนต่ำ ลดรายจ่ายในเรื่องปัจจัยการผลิต
#UN

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: