เทศบาลตำบลบ้านแม ชุมชนคนสามเผ่า ตำนานเก่าอำเภอใหญ่ ครูบานามลือไกล ถั่วเหลืองหอมใหญ่ ไม้สลักงาม
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

นายทวี  ทนารัตน์ - นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม<br> 053-835965 ต่อ 11

นายทวี ทนารัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม
053-835965 ต่อ 11

msgสายตรงนายก

แบบฟอร์มแจ้งร้องเรียนการทุจริต

hornข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาร้านธงฟ้าเป็นจุด DROP OFF ไปรษณีย์ไทย (ไปรษณีย์@ธงฟ้า).

  • วันที่ 30 พ.ค. 2567
  • อ่าน 22 ครั้ง

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านแม ได้รับแจ้งจากอำเภอสันป่าตอง ว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่าด้วยนโยบายรัฐบาลให้ความสำคัญกับการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส ซึ่งกรมการค้าภายใน
กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีความประสงค์ร่วมกันในการเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้และสร้างโอกาสให้กับร้านธงฟ้าพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และเป็นการลดค่าใช้จ่ายค่าขนส่งให้แก่ประชาชนผู้ประกอบการรายกลาง และรายย่อย (SMEs) รวมทั้งเป็นการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ร้านธงฟ้าให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชน โดยการดำเนินการให้ร้านธงฟ้าเป็นจุดบริการ Drop Off ไปรษณีย์ไทย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาร้านธงฟ้าเป็นจุด Drop Off ไปรษณีย์ไทย (ไปรษณีย์@ธงฟ้า) ให้แก่ร้านค้าธงฟ้าในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านแมทราบ

ทั้งนี้ ร้านค้าธงฟ้าที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารมาตรการลดค่าครองชีพ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-5475444 ในเวลาราชการ #ที่มากองบริหารมาตรการลดค่าครองชีพ

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: