เทศบาลตำบลบ้านแม ชุมชนคนสามเผ่า ตำนานเก่าอำเภอใหญ่ ครูบานามลือไกล ถั่วเหลืองหอมใหญ่ ไม้สลักงาม
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

นายทวี  ทนารัตน์ - นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม<br> 053-835965 ต่อ 11

นายทวี ทนารัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม
053-835965 ต่อ 11

msgสายตรงนายก

แบบฟอร์มแจ้งร้องเรียนการทุจริต

hornข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.2566

  • วันที่ 8 พ.ย. 2566
  • อ่าน 17 ครั้ง

ด้วยมีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 24 สิงหาคม  2566  กำหนดวันเลือกตั้งผูแทนเกษตรกรเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน  2566   ตั้งแต่เวลา  08.00 ถึงเวลา 15.00 .เทศบาลตำบลบ้านแมจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่ ไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรในวันดังกล่าว  โดยในส่วนของตำบลบ้านแม  ได้แก่หน่วยเลือกตั้งที่ 6   หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 13  ตำบลบ้านแม  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่  สถานที่เลือกตั้ง  ณ  โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา  หมู่ที่ 10  ตำบลบ้านแม  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่

     สิ่งที่ต้องเตรียมไปในวันเลือกตั้ง ได้แก่  บัตรประชาชนหรือบัตรที่ราชการออกให้  มีเลข 13        หลักและมีรูปถ่ายในบัตร  ทั้งนี้  ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้  ณ  ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน หรือ  ณ  สถานที่เลือกตั้ง  

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: